مرور برچسب

مظفرالدین شاه

سینگر؛ یادگار خاطرات مادربزرگ‌ها به خانه بازگشت

جامه پوش: اگر از مادربزرگها یا حتی مادران بپرسید که کلمه خیاطی شما را یاد چه می اندازد، بدون شک یکی از اسامی که خواهید شنید سینگر است. سینگر برای نسل های مختلف نماد خیاطی و البته کیفیت بود و هست. این برند نام آشنا اصالت امریکایی…

نخستین چرخ خیاطی در ایران

نخستین چرخ خیاطی در ایران توسط مظفرالدین شاه از سفر فرنگ آورده شد اما سال‌ها طول کشید تا این اختراع جدید جای دوخت و دوز به روش سنتی را گرفت و فراگیر شود. "بارتلمی تیمونیه" فرانسوی را اولین کسی می دانند که در سال 1830 چرخ خیاطی را…