مرور برچسب

مصرف پوشاک

مصرف پوشاک ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد

جامه پوش: معاون مقابله و نظارت در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی خانوارها در حال حاضر حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد مصرف پوشاک در کشور کاهش یافته است. مصطفی پورکاظم شایسته، معاون مقابله و نظارت در ستاد مرکزی…