مرور برچسب

مصرف آب

صنعت نساجی پاکستان و نقش آن در افزایش تنش آبی

جامه پوش: آب های شیرین جزء منابع محدود هستند و تنها حدود ۲.۵% از منابع آبی سطح زمین را به خود اختصاص می دهند. بسیاری از مناطق جهان از جمله چند کشور چین، هند و پاکستان که در زمینه نساجی فعالیت می کنند، با بحران کمبود آب مواجه هستند. از…