مرور برچسب

مشکی پوش

شخصیت مشکی‌پوش‌ها را بهتر بشناسید

جامه پوش: وقتی از رنگ مشکی استفاده می‌کنیم باعث می‌شود مردم فکر کنند که شما فردی موفق، هدفمند، بلندپرواز و حساس هستید، افرادی که رنگ مشکی را می‌پوشند افرادی به شدت عاطفی هستند، ولی به خوبی قادرند احساسات خود را پنهان کنند. افراد در زندگی…