مرور برچسب

مریم محبوبی

جریان مدسازی در ایران مبتنی بر قدرت تخیل

جامه پوش: مریم محبوبی، طراح لباس و مدرس دانشگاه کارگاه آموزشی «نقش خیال در ارتقابخشی سطح خلاقیت در طراحی مد سنتی تا مدرنیته» را در بخش جنبی یازدهمین جشنواره مد و لباس فجر برگزار کرده است. او درباره جایگاه تخیل طراح در فرایند طراحی…