مرور برچسب

مرکز ملی فرش ایران

راه اندازی نخستین کارخانه نخ ریسی ابریشم

نخستین کارخانه نخ ریسی ابریشم تا پنج سال آینده در شهرستان بابل استان مازندران راه اندازی می شود، فرحناز رافع رئیس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه سال قبل در پی برگزاری جلسه کمیسیون استان بنا شد تا برای عملیاتی شدن طرح ها اقدام شود، گفت:…