مرور برچسب

مرضیه شفاپور

شفاپور رفت، پورشهابی آمد

مریم پورشهابی به استناد آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس با حکم معاون هنری وزیر ارشاد به سمت دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس منصوب و جایگزین مرضیه شفاپور شد.در حکم سیدمحمدمجتبی حسینی، معاون امور هنری وزیر ارشاد برای پورشهابی آمده…