مرور برچسب

مد معاصر

مد معاصر و سهل‌انگاری نظام آموزشی

جامه پوش: درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان از همان دوران تحصیل فرزندان در مدارس، مضامین متعددی درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های عرصه مد را برای دانش‌آموزان بازگو می‌کنند و افراد تقریباً از سنین نوجوانی با ابعاد اثرگذار مد بر چرخه اقتصاد، نظام‌های…