مرور برچسب

مد سریع

مد سریع و جایگزین های آن در جهت پایداری

جامه پوش: مد سریع و پایداری دو مفهوم متضاد در صنعت مد هستند. مد سریع یا فست فشن به تولید لباس هایی با کیفیت پایین اطلاق می شود که به گونه ای طراحی شده اند که به سرعت تولید و با قیمت های پایین مصرف شوند که اغلب منجر به مصرف بیش از حد و تأثیر…