مرور برچسب

مدکس

فراخوان جشنواره ملی مد و لباس دیبا

جامه پوش: چهارمین دوره جشنواره ملی مد و لباس دیبا با هدف ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنف و صنعت، شناسایی و معرفی دانشجویان و طراحان مستعد در حوزه مد و لباس ایرانی به بازار، تولید آثار برگزیده با همکاری بخش صنف و صنعت و آشنایی دانشجویان…