مرور برچسب

مدلینگ مد و طراحی

آیا استایلینگ علم است؟

آنچه که عوام از آن به علم استایلینگ نام می برند هنر ست کردن یا سلیقه خرید است. در صورتیکه دانش استایلینگ یا لباس آرایی به دانشی اطلاق می شود که بر اساس شخصیتهای گوناگون سبک پوشش افراد تعریف، تعیین و اجرا می گردد. استایلینگ شاخه های گوناگونی…