مرور برچسب

مخمل بافی

مرگ کارخانه صنایع پوشش ایران در واگذاری بدون ضابطه

جامه پوش: می‌توان گفت ۹۸ درصد دلیل توقیف کارخانجات و واحدهای تولیدی عدم پرداخت در مطالبات کارگری و واگذاری نادرست به بخش خصوصی و سکان دار شدن افراد با ضابطه و بی تخصص در آن واحد تولیدی بوده است. در مناظره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری…

پارچه هایی که از انبار کاخ گلستان به سلطنت مرمر رسیدند

در اواخر دوره قاجار، بسیاری از صنایع مرتبط با پارچه و نخ ایران که به طور سنتی و با دستگاه‌های غیر صنعتی آماده می‌شد، در حال نابودی و فراموشی مطلق بود. برخی از این هنرهای زیبای کشورمان در اثر یک اتفاق و به دستور رضاشاه شناسایی و دوباره احیاء…