مرور برچسب

مخمل‌ هفت رنگ

مخمل هفت رنگ صفوی احیاء شد

جامه پوش: بافت نخستین نمونه از مخمل هفت رنگ بعد از دوره صفوی، در گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری انجام شد. روح الله دهقانی مجری طرح احیا مخمل هفت رنگ صفوی گفت: بی شک نساجی نخستین صنعت نیست ولی با جرأت و به صراحت…