مرور برچسب

محمد مهدی اسماعیلی

پوشاک در ایران قدمت هفت هزار ساله دارد

جامه پوش: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،گفت: صنعت نساجی و پوشاک در جمهوری اسلامی ایران هفت هزار ساله است از این رو ما هرگز اجازه هیچ گونه دو قطبی سازی را در این حوزه به بدخواهان نظام و مردم ایران زمین نخواهیم داد. محمد مهدی اسماعیلی در آئین…