مرور برچسب

محسن گرجی

شناسایی 80 واحد عرضه‌ پوشاک نامتعارف

جامه پوش: مدیرکل دفتر صنایع و منسوجات و پوشاک وزارت صمت با بیان اینکه بخشی از‌ پوشاک نامتعارف به صورت قاچاق از خارج کشور وارد می‌شود، گفت: مجتمع‌هایی برای عرضه پوشاک متناسب با حجاب اسلامی در آینده ساخته خواهد شد. محسن گرجی درباره اقدامات…

میزان اشتغال در صنعت پوشاک ایران

جامه پوش: مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صمت با اشاره به اینکه پوشاک، صنعتی اشتغال آفرین با حداقل میزان سرمایه است، گفت: هم‌اکنون در مجموعه پوشاک کشور اعم از حوزه صنعتی، صنفی، تولیدی و توزیعی حدود یک‌میلیون نفر اشتغال دارند.…