مرور برچسب

مجید امامی

ابلاغ دستورالعمل صدور شناسه یکپارچه مد و لباس

جامه پوش: رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس گفت: قرار است با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از همه لباس‌های تولیدی و وارداتی بر تولید پوشاک داخلی نظارت و از ورود لباس‌های وارداتی مغایر با ارزش‌های دینی و ملی جلوگیری شود. مجید امامی افزود:…