مرور برچسب

ماه مبارک رمضان

نمایشگاه بریتانیا و ماه مبارک رمضان

جامه پوش: نمایشگاه لباس بریتانیا برای زنان مسلمانان، ملزوماتی که در این نمایشگاه ارائه شد لباس‌هایی به مد روز و مناسب ماه مبارک رمضان برای زنان مسلمان بود.