مرور برچسب

مالیات صنوف

کاهش نرخ مالیات 1399

جامه پوش: مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران از کلیه اعضا حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران درخواست کرد، در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1399، مفاد جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور را در نظر…

نفس‌های آخر صنف پوشاک در پاندومی کرونا

صنف پوشاک یکی از آسیب پذیرترین بخش‌های اصناف است که با آمدن پاندومی کرونا، ضربه‌ای مهلک بر پیکره آن وارد شد و بیشتر فعالان این صنف را مجبور به تعطیلی واحد‌ها کرده است. واحد‌های صنفی پوشاک بیرجند به دلیل تعطیلی‌های ستاد ملی کرونا و عدم…