مرور برچسب

ماشین آلات نساجی ایتالیا

کاهش سفارشات ماشین آلات نساجی

جامه پوش: شاخص سفارشات ماشین آلات نساجی سه ماهه چهارم 2022، پردازش شده توسط ACIMIT، انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات نساجی ایتالیا، کاهش شدید 35 درصدی را در مقایسه با دوره اکتبر تا دسامبر 2021 نشان داد. سفارشات ماشین آلات نساجی در بازار…