مرور برچسب

ماسکوت

پارچه مناسب برای ماسکوت ها

جامه پوش: پارچه های مناسب برای اسباب بازی های نرم یک المان کلیدی از وسایل جانبی خود ساخته برای کوچکترها محسوب می شوند. این پارچه ها در میان افرادیکه به دنبال ماسکوت های (mascots = نوعی عروسک شانس بیار یا بخت آور هستند که در فرهنگ های غربی…