مرور برچسب

ماده سفید

پنبه سفید شده یا پنبه خالص

جامه پوش: پنبه ای که برای استفاده تجاری به کار می رود؛ مستقیماً از گیاه پنبه به دست نمی آید. در واقع قبل از اینکه پنبه برای استفاده در منسوجات بی بافت مثل دستمال های مرطوب بچه گانه، پوشک ها و محصولات بهداشتی زنانه آماده شود؛ باید فرآیند…