مرور برچسب

ماجد الفطیم

رویاپردازی‌های ماجدالفطیم با متاورس

جامه پوش: ماجدالفطیم از را‌ه اندازی مرکز خرید متاورس خبر داد. این مرکز خرید در مرحله اولیه توسعه است و پس از چند مرحله آزمایش به روی بازدیدکنندگان باز خواهد شد. پس از چند مرحله آزمایش، اولین مرکز خرید مجازی دوبی به روی بازدیدکنندگانی باز…