مرور برچسب

مؤدیان مالیاتی

کاهش نرخ مالیات 1399

جامه پوش: مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران از کلیه اعضا حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران درخواست کرد، در زمان تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1399، مفاد جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور را در نظر…

چگونه متوجه شویم چقدر بدهی مالیاتی داریم؟

با رونمایی از درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی از این پس مؤدیان می‌توانند با مراجعه به این درگاه از میزان بدهی مالیاتی خود باخبر شوند. در اواخر سال گذشته سازمان امور مالیاتی در راستای تسهیل، تسریع و توسعه خدمات الکترونیک، ارائه اطلاعات…