مرور برچسب

لوئیس ویتون

اعتراض و جنجال در هفته مد پاریس

جامه پوش: شوی لباس لویی ویتون محلی برای اعتراض فعالان محیط زیست شد. فعالان محیط زیستی جنبش "شورش علیه انقراض" در نمایش "هفته مد پاریس" به روی سکوی محل نمایش مدل‌ها رفته و اعتراض کردند. آنها این کار را با هدف اعتراض به تاثیر صنعت مد و…

تلفظ درست برنده ها

در همه جای دنیا با توجه به لهجه و گویش کشورهای مخالف ممکن است در تلفط تاپ برندهای دنیا اشتباهاتی رخ بدهد. در این متن به برخی از این اشتباهات که بیشتر به خاطر تلفظ و بیان آن است، می پردازیم. البته گاهی هم مسئله، دشواری تلفظ نیست بلکه…