مرور برچسب

لر

گیوه؛ هنری در دل تاریخ ایران زمین

جامه پوش: گیوه کفش دیرینه بسیاری از اقوام ایرانی به ویژه زاگرس نشینان از جمله اقوام ترک و لر بوده است. این کفش نه تنها راحتی و سازگاری با نیازهای روز را برای مردمان آن ‬روزگار فراهم می کرده بلکه نمادی از احترام به طبیعت بوده است به این…