مرور برچسب

لحاف چهل‌تکه

نگاه مد جهانی به چهل‌تکه ایرانی

جامه پوش: بسیاری بر این باورند ترند شدن پارچه‌های چهل‌تکه در پاییز و احتمالاً زمستان امسال در راستای حمایت از جریان جهانی مد پایدار است. چهل‌تکه از دیرباز نماد سلیقه، هنر، صرفه‌جویی، صبر و حوصله بانوان ایرانی است که آن را به‌منظور به دست…