مرور برچسب

لباس کاروان ورزش ایران

طرح لباس‌ کاروان ورزش ایران، طرح لباس‌ بیمارستانی است

جامه پوش: یک طراح لباس و مدرس دانشگاه درباره طراحی لباس‌های کاروان اعزامی ایران به مسابقات المپیک، با بیان اینکه «این لباس‌ها در هوا طراحی شده‌اند»، معتقد است: ورزشکار باید با لباسش حرف بزند. ورزشکار باید با لباسش آزادی عملش را به همه نشان…

لباس رسمی کاروان ایران از مراسم افتتاحیه المپیک حذف شد

جامه پوش: به دنبال انتقاد های انجام شده نسبت طراحی  لباس رسمی  کاروان ورزش ایران، حذف این لباس و استفاده از «ستِ ورزشی» توسط ورزشکاران‌ در مراسم افتتاحیه در دستور کار قرار گرفت. رونمایی از لباس های رسمی و ورزشی اعضای کاروان ورزش ایران در…