مرور برچسب

لباس کاروان ایران

سوپرایزی دیگر؛ لباس جدید در توکیو رونمایی می شود

جامه پوش: در حالیکه اغلب کشورهای شرکت‌کننده سرگرم پوشش اخبار مربوط به ورزشکاران هستند، حاشیه‌های پیرامون لباس کاروان ایران در المپیک تمامی ندارد. در حالی‌که طرح انتخاب شده فیروزه‌ای رنگ با انتقادات بسیاری در فضای‌مجازی مواجه شد، طراح…