مرور برچسب

لباس کاروان المپیک

لباس‌هایی که به المپیک راه نیافت

جامه پوش:  آزاده عسگری، طراح و مجری لباس می گوید: سوء مدیریت، تقلب در داوری، عدم شفاف سازی و نمایشی غیرواقعی از روند انتخاب، منجر به آن فاجعه شده است، در ذیل لباس هایی را مشاهده می کنید که برای کاروان ایران در المپیک 2020 توکیو طراحی اما در…