مرور برچسب

لباس کاروان اعزامی ایران

دهن کجی به طراحان لباس !

جامه پوش: «ما طراحان مد و لباس شاید در رویدادهایی مانند جشنواره های فرهنگی و هنری به دلیل خط قرمزها نتوانیم لباس سلبریتی ها را پوشش دهیم؛ به دلیل اینکه یک بخش از آن به انتخاب خود هنرمندان ما مرتبط است و بخش دیگر، دیگرانی که آنجا هستند با…