مرور برچسب

لباس ضد شیمیایی

طرح امریکا برای تولید لباس ضد شیمیایی سبک و راحت

آژانس پروژه‌های پژوهشی پیشرفتهٔ دفاعی وزارت دفاع امریکا برای طراحی و تولید لباس ضد شیمیایی و بیولوژیک جدید با چند شرکت خصوصی همکاری می کند. طراحی و تولید این لباس‌هادر قالب برنامه‌ای موسوم به برنامه حفاظت شخصی بیوسیستمی صورت می‌گیرد که…