مرور برچسب

لباس سفید

حضور دختر سلیمانی با لباس سپید بر مزار پدر

جامه پوش: در فرهنگ و سنت اغلب مردمان جامعه ما، برای مراسم سوگواری عزیزی از دست رفته، لباس مشکی بر تن می کنند اما در برخی مواقع افرادی با اعتقادات متفاوت یا کراهت لباس مشکی در اسلام از آن پرهیز کرده و با لباس سپید بر مزار فرد متوفی حاضر می…