مرور برچسب

لباس دیبا

فراخوان پنجمین جشنواره طراحی مد و لباس دیبا

جامه پوش: فراخوان پنجمین دوره جشنواره ملی طراحی مد و لباس دیبا از سوی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی هنر منتشر شد. چهارمین دوره جشنواره ملی مد و لباس دیبا با هدف ایجاد ارتباط موثر بین دانشگاه و صنف و صنعت، شناسایی و معرفی دانشجویان و طراحان…