مرور برچسب

لباس دزفولی

احیای لباس سنتی دزفول

جامه پوش: هر بخش از لباس محلی دزفول ماجراها و داستان‌هایی دارد که طی قرن‌ها، سینه به سینه منتقل شده و امروز به دست ما رسیده است. صدای برخورد سکه‌های دوخته شده به عرقچین و کلاهی که با گل و سکه تزئین شده است و اشعار و ترانه‌های محلی که در…