مرور برچسب

لباس حیوانات

کتابی عجیب و قدیمی در مورد لباس و گربه‌ها

جامه پوش: امروزه داستان پوشاک و لباس برای حیوانات خانگی به یکی از انشعابات بخش صنعت پوشاک و مد تبدیل شده است اما اگر به 110 سال قبل بازگردیم وضعیت کمی فرق می کند. در آن سالها کسی از دنیای مد و لباس برای حیوانات نه چیزی می دانست و شاید در…