مرور برچسب

لباس جین

فرآیند خشکشویی در پوشاک

جامه پوش: فرآیند خشک یک عامل مهم در بخش شستشوی پوشاک است. در فرآیند خشک، لباس ها ظاهری امروزی تر و مد روزتر پیدا می کنند. عمدتاً فرآیند خشک یا به صورت دستی و یا به صورت مکانیکی انجام می شود. بخش فرآیند خشک از یک فلوچارت فرآیندی تبعیت می…