مرور برچسب

لباس بدون عرق

پارچه های قابل تنفس در خدمت ورزش

جامه پوش: شرکت Karl Mayer که در زمینه تولید ماشین های بافندگی فعالیت می کند؛ به لطف فناوری 4D-KNIT، تعریف جدیدی از پارچه های اسپیسر (Spacer) تریکوی تاری ارائه داده است. اصطلاح 4D-KNIT به نسل کاملاً جدیدی از منسوجات اسپیسر که مبتنی بر…