مرور برچسب

لباس امریکایی

حکم پوشیدن لباس امریکایی

جامه پوش: حضرت آیت الله خامنه ای به پرسشی درباره پوشیدن لباس آمریکایی پاسخ گفته است. متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است: پرسش: پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟ پاسخ: پوشیدن لباس‌هایی که توسط دولت‌های استعماری تولید شده اند،…