مرور برچسب

لاله زار

در حال و هوای خیاط خانه های لاله زار قدیم

لاله زار بود و مغازه های كوچك و بزرگ خیاطی در سال های 20. درست در همین زمان بود كه اتحادیه شكل گرفت. انبوهی از مغازه های خیاطی از خیابان سعدی تا اطراف خیابان فردوسی و اجتماع آنها در خیابان لاله زار، مردم بسیاری را به آنجا می كشاند. درست در…