مرور برچسب

قیمت مواد غذایی

نرخ تورم نزدیک به صفر، پوشاک در مسیر افزایش

جامه پوش: نرخ تورم در جمهوری خلق چین پایینتر از پیش بینی ها درآمد و به سمت صفر میل می کند. پیش بینی می شد که نرخ تورم در چین حدود 1 درصد باشد، اما آمار آگوست 2021 نشان می دهد که این عدد به 0.8 درصد رسید که پایین تر از انتظارها بود.…