مرور برچسب

قاجار

موزه سکه بر روی شنل قاجاری

جامه پوش: موزه پوشاک سلطنتی در کاخ موزه سعدآباد پر از لباس های گرانبها و ارزشمند سلطنتی است. یکی از آثار در معرض نمایش موزه ی پوشاک سلطنتی شنل مخمل زنانه ی سبز رنگ متعلق به اوخر دوره قاجار _ اوایل پهلوی است.  این شنل دارای تزیینات قیطان…

احمدشاه قاجار با کت و شلوار در فرانسه

جامه پوش: تصویری از احمدشاه قاجاردر فرانسه به سال 1922 یا 1301 شمسی؛ یکی از نگون بخت ترین پادشاهان ایران و البته قاجار. احمدشاه چندین بار به اروپا سفر کرد که آخرین آن پس از انقراض سلسله قاجار توسط رضاشاه در سال 1304 بود. این تصویر اما دو…

مرگ زری بافی با واردات پارچه‌های ابریشمی روس

در دوره قاجار صنعت نساجی ایران وارد مرحله افول خود شده و به مرور در مقابل منسوجات وارداتی از میان می‌رود؛ اما در دوره ابتدای این عصر؛ یعنی زمان سلطنت فتحعلی شاه، با دوران باشکوه طراحی منسوجات مواجه هستیم که در آن نقوش عصر صفوی و زند در قالب…