مرور برچسب

فناوری های CAD و CAM

اهمیت CAD و CAM در صنعت نساجی و پوشاک

جامه پوش: CAM مخفف تولید به کمک رایانه (Computer-Aided Manufacturing) است. با استفاده از فناوری CAM می توان بسیاری از فرآیندهای مهم تولید پوشاک مانند فرآیندهای پهن کردن پارچه، برش، دوخت و غیره را در یک دوره کوتاه و به راحتی انجام داد.…