مرور برچسب

فرهنگسرای سرو

برپایی دوره آموزشی طراحی تا دوخت چادر+جزئیات

جامه پوش: فرهنگسرای سرو بر اساس سیاست سازمانی و اولویت کاری خود توجه ویژه به موضوع عفاف و حجاب داشته و برای گسترش و توسعه فرهنگ استفاده از پوشش اسلامی و چادر کارگاه آموزشی عملی را در سه ترم بر اساس کتاب «کلیات طراحی تا دوخت چادر» برگزار…