مرور برچسب

فرم و رنگ

فرار از انتقاد به روش کمیته ملی المپیک

جامه پوش: نصرالله سجادی سرپرست کاروان اعزامی ایران به المپیک توکیو 2020 اعلام کرد که برنامه‌ای برای رونمایی از لباس کاروان ورزشی ایران وجود ندارد و در محل برگزاری رژه تیم ها در ورزشگاه توکیو، این مهم صورت خواهد گرفت، به نظر می رسد کمیته ملی…