مرور برچسب

فرماندار کرج

لزوم نظارت جدی بر خیابان اصلی فروش پوشاک قاچاق درمرکز شهر کرج

جامه پوش: فرماندار کرج گفت: هیچ نظارتی بر مرکز اصلی فروش پوشاک قاچاق در شهر کرج صورت نمی‌گیرد و دستگاه‌های متولی امر باید در این زمینه ورود پیدا کنند. غفور قاسم پور گفت: متأسفانه در طول این سال‌ها یکی از مرکزی ترین خیابان‌های شمال شهر…