مرور برچسب

فرزانه بیگی

لزوم توجه به هویت فرهنگی در طراحی لباس مشاغل

جامه پوش: فرزانه بیگی، از طراحان و تولیدکنندگان لباس مشاغل و مدرس درباره شرایط حاکم بر طراحی و تولید لباس مشاغل و لزوم توجه به نکات روان‌شناختی در این حوزه گفت: تأثیرات استفاده از لباس مناسب در محل کار از جنبه‌های گوناگون بر هیچ فردی پوشیده…