مرور برچسب

فراوری پوست گاو

محله سنگلج، پاتوق دباغ ها در طهران

جامه پوش: دباغ به کسی می‌گویند که پوست گاو و گوسفند را برای تهیه کیف و کفش و سایر منسوجات چرمی، با مواد شیمیایی مخصوص، تبدیل به چرم می‌کند. به محل آماده‌سازی و فراوری پوست گاو دباغ خانه گفته می‌شود. با توجه به آلودگی‌هایی که این حرفه در…