مرور برچسب

فاطمه کی‌منش

ایجاد گفتمان علمی در جشنواره ملی نقش تن پوش یک ضرورت است

جامه پوش: فاطمه کی‌منش دبیر اجرایی هشتمین جشنواره ملی نقش تن‌پوش درباره ضرورت برپایی نشست‌های تخصصی با موضوعات متنوع و کاربردی به‌عنوان یکی از رویکردهای محوری هشتمین جشنواره ملی نقش تن‌پوش گفت: تلاش کردیم تا در کنار طی شدن فرایند اصلی…