مرور برچسب

فاطمه آخوندی

نشانه‌های فرهنگی جهان در تاریخ سوزن‌دوزی ایران

فاطمه آخوندی، از پیشکسوتان عرصه دوخت‌های سنتی و مدرس دانشگاه می‌گوید رد پای سوزن‌دوزی ایرانی در سوزن‌دوزی‌های تمام نقاط جهان قابل جستجو است و به نظر می‌رسد لازم است یک حرکت تحقیقاتی اصیل در این زمینه انجام شود. فاطمه آخوندی از پیشکسوتان…