مرور برچسب

غول تولید پوشاک جهان

نوآوری غول تولید پوشاک جهان

مفهوم پایداری گرایش جدیدی است که توسط غول تولید پوشاک جهان یعنی H&M با عنوان “داستان های نوآوری” راه اندازی شده است. این روند مجموعه های مختلفی رادر بر می گیرد که شامل مفاهیم پایداری، مواد نوآورانه جدید ، فرایندهای طراحی مدرن، فناوری ها…